Riksdagens protokoll 2010/11:84 Torsdagen den 7 april

Riksdagens protokoll 2010/11:84

Riksdagens protokoll

2010/11:84

Torsdagen den 7 april

Kl. 12:00 - 22:07

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 april. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade 

att
Peter Hultqvist
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet från och med den 8 april, 

att
Veronica Palm
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet från och med den 8 april och 

att
Håkan Juholt
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet från och med den 8 april. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Peter Hultqvist som ledamot i försvarsutskottet samt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.