Riksdagens protokoll 2010/11:70 Torsdagen den 10 mars

Riksdagens protokoll 2010/11:70

Riksdagens protokoll

2010/11:70

Torsdagen den 10 mars

Kl. 12:00 - 19:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 mars. 

2 § Meddelande om aktuell debatt

Talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om arbetsmarknadspolitiken anordnas
fredagen den 11 mars kl. 9.00


Från regeringen skulle arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen 

Begäran om aktuell debatt med anledning av allvarliga brister i regeringens arbetsmarknadspolitik

Trots en bred uppgång på arbetsmarknaden har många företag svårt att finna personal med rätt kompetens. Samtidigt har långtidsarbetslösheten bitit sig fast och de långtidsarbetslösa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.