Riksdagens protokoll 2010/11:66 Torsdagen den 3 mars

Riksdagens protokoll 2010/11:66

Riksdagens protokoll

2010/11:66

Torsdagen den 3 mars

Kl. 12:00 - 19:31

1 § Anmälan om kompletteringsval till försvarsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Johan Johansson som suppleant i försvarsutskottet samt Marta Obminska och Lotta Olsson som suppleanter i arbetsmarknadsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade valda
från och med den 7 mars
till 

suppleant i försvarsutskottet

Johan Johansson (M) 

suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

Marta Obminska (M) 
Lotta Olsson (M) 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden inkommit: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.