Riksdagens protokoll 2010/11:39 Tisdagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2010/11:39

Riksdagens protokoll

2010/11:39

Tisdagen den 21 december

Kl. 09:00 - 16:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Krister Örnfjäder som suppleant i trafikutskottet.  

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i trafikutskottet

Krister Örnfjäder (S) 

3 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Jonas Jacobsson
(M) ansökt om ledighet under tiden den 4 april 2011–22 juni 2011. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Mats Sander
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Jonas Jacobsson. 

4 § Anmälan om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.