Riksdagens protokoll 2010/11:38 Måndagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2010/11:38

Riksdagens protokoll

2010/11:38

Måndagen den 20 december

Kl. 09:00 - 19:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 13 och 14 december. 

2 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Torkild Strandberg
(FP) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 21 december 2010. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen meddelade vidare att
Eva Olofsson
(V) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet  

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Marianne Berg som suppleant i justitieutskottet. 

Talmannen förklarade vald till  

suppleant i justitieutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.