Riksdagens protokoll 2010/11:37 Fredagen den 17 december

Riksdagens protokoll 2010/11:37

Riksdagens protokoll

2010/11:37

Fredagen den 17 december

Kl. 09:00 - 16:10

1 § Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet

Förste vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 17 december 2010 kl. 10.00–fredagen den 7 januari 2011 kl. 10.00
skulle besvaras senast inom fjorton dagar efter det att frågan framställts.  

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:109

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:109 Beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken  

av Carina Adolfsson Elgestam (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 18 januari 2011. 

Skälet till dröjsmålet är planerade nationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.