Riksdagens protokoll 2010/11:34 Tisdagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2010/11:34

Riksdagens protokoll

2010/11:34

Tisdagen den 14 december

Kl. 12:00 - 20:42

1 § Val av chefsjustitieombudsman

Företogs val av chefsjustitieombudsman. 

Anf. 1 PETER ERIKSSON (MP):

Herr talman! Vi har i dag att ta ställning i val av ny chefs-JO. Jag tänkte säga några ord om det, eftersom det ankommer på riksdagen att välja justitieombudsmän. De kallas ju också Riksdagens ombudsmän. 

Det är i år precis 200 år sedan Sveriges riksdag valde den första JO. Det skedde efter det att man hade beslutat om att införa en särskild ombudsman för riksdagen. Det var efter 1809 års regeringsform, där granskningen delades upp i två delar. Konstitutionsutskottet gavs ansvar för att granska regeringen och statsråden, medan Justitieombudsmannen gavs ansvar för att granska myndigheterna.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.