Riksdagens protokoll 2010/11:31 Torsdagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2010/11:31

Riksdagens protokoll

2010/11:31

Torsdagen den 9 december

Kl. 12:00 - 19:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 december. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 8 december

TU5 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet 

Punkt 1
(Avslag på propositionen)  
1. utskottet 
2. res. 1 (MP, V) 
Votering: 
262 för utskottet 
36 för res. 1 
51 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 97 S, 95 M, 1 MP, 20 FP, 17 C, 17 SD, 15 KD  
För res. 1: 19 MP, 17 V  
Frånvarande: 15 S, 12 M, 5 MP, 4 FP, 6 C, 3 SD, 2 V, 4 KD  

Punkt 2
(Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet)  
1. utskottet 
2. res. 2 (S) 
3. res. 3 (MP, V) 
Förberedande votering: 
99
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.