Riksdagens protokoll 2010/11:20 Onsdagen den 24 november

Riksdagens protokoll 2010/11:20

Riksdagens protokoll

2010/11:20

Onsdagen den 24 november

Kl. 09:00 - 16:10

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 november. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att bordläggningsplenum skulle äga rum
måndagen den 29 november kl. 15.00


3 § Beslut om senaste dag för avlämnande av propositioner

I enlighet med 3 kap. 3 § riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas
senast tisdagen den 22 mars 2011.

Kammaren biföll detta förslag. 

4 § Meddelande om preliminära hålltider för kammarens sammanträden

Andre vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.