Riksdagens protokoll 2009/10:143 Onsdagen den 23 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:143

Riksdagens protokoll

2009/10:143

Onsdagen den 23 juni

Kl. 09:00 - 15:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 juni. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Mikael Sandström
(m
)
ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 16 september–4 oktober. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Malin Löfsjögård
(m
)
skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Mikael Sandström. 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2009/10:236 till näringsutskottet 

Framställning 
2009/10:RS6 till konstitutionsutskottet 

EU-dokument 
KOM(2010)289 till finansutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 17
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.