Riksdagens protokoll 2009/10:136 Måndagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:136

Riksdagens protokoll

2009/10:136

Måndagen den 14 juni

Kl. 11:00 - 18:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 4, 7 och 8 juni. 

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 17 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Justitieminister Beatrice Ask (m), statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m), statsrådet Maria Larsson (kd), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) och miljöminister Andreas Carlgren (c). 

3 § Meddelande om information från regeringen

Andre vice talmannen meddelade att
tisdagen den 22 juni kl. 13.00
skulle statsminister Fredrik Reinfeldt (m) lämna information från Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni. 

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.