Riksdagens protokoll 2009/10:116 Onsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:116

Riksdagens protokoll

2009/10:116

Onsdagen den 5 maj

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 april. 

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 6 maj kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Försvarsminister Sten Tolgfors (m), utrikesminister Carl Bildt (m), statsrådet Åsa Torstensson (c), kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) och statsrådet Ewa Björling (m). 

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motion 
2009/10:Fi15 till finansutskottet  

4 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.