Riksdagens protokoll 2009/10:95 Torsdagen den 25 mars

Riksdagens protokoll 2009/10:95

Riksdagens protokoll

2009/10:95

Torsdagen den 25 mars

Kl. 12:00 - 16:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 mars. 

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Redogörelse 
2009/10:NR1 till utrikesutskottet  

3 § Nyemission i SAS AB (publ)

Föredrogs  

finansutskottets betänkande 2009/10:FiU35 
Nyemission i SAS AB (publ) (prop. 2009/10:121). 

Anf. 1 HANS HOFF (s):

Herr talman! SAS är för närvarande Nordens största flygbolag med en marknadsposition om 40–60 procent i de skandinaviska länderna. SAS har en problematisk ekonomisk situation. Stora förändringar och rationaliseringar har genomförts. Ytterligare omstruktureringar planeras. 

Vi anser att det är utomordentligt viktigt att få en tydlig bild
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.