Riksdagens protokoll 2009/10:32 Onsdagen den 18 november

Riksdagens protokoll 2009/10:32

Riksdagens protokoll

2009/10:32

Onsdagen den 18 november

Kl. 09:00 - 21:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till krigsdelegationen

Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Dan Kihlström som ledamot i krigsdelegationen. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i krigsdelegationen

Dan Kihlström (kd) 

3 § Meddelande om val

Andre vice talmannen meddelade att val av nya riksrevisorer skulle äga rum
torsdagen den 19 november


4 § Meddelande om aktuell debatt

Andre vice talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiet de Grönas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om regeringens styrning av det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.