Riksdagens protokoll 2009/10:28 Torsdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2009/10:28

Riksdagens protokoll

2009/10:28

Torsdagen den 12 november

Kl. 12:00 - 16:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 november. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 4 november

MJU9 Hållbart skydd av naturområden 

Punkt 1
(Miljökvalitetsmål)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s) 
3. res. 2 (v) 
4. res. 3 (mp) 
Förberedande votering 1: 
20 för res. 2 
14 för res. 3 
261 avstod 
54 frånvarande 
Kammaren biträdde res. 2. 
Förberedande votering 2: 
114 för res. 1 
17 för res. 2 
163 avstod 
55 frånvarande 
Kammaren biträdde res. 1. 
Huvudvotering: 
154 för utskottet 
110 för res. 1 
32 avstod 
53 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 89 m, 24 c, 22 fp, 19 kd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.