Riksdagens protokoll 2009/10:23 Onsdagen den 4 november

Riksdagens protokoll 2009/10:23

Riksdagens protokoll

2009/10:23

Onsdagen den 4 november

Kl. 09:00 - 19:56

1 § Anmälan om kompletteringsval till socialutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Anders Andersson som ledamot i socialutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i socialutskottet

Anders Andersson (kd) 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:30

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:30 Uranbrytning i Skaraborg 

av Patrik Björck (s) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 november 2009. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm den 2 november
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.