Riksdagens protokoll 2008/09:73 Torsdagen den 19 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:73

Riksdagens protokoll

2008/09:73

Torsdagen den 19 februari

Kl. 12:00 - 18:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 februari. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Hillevi Engström
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:330

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:330 Arbetslöshetsförsäkringen  

av Patrik Björck (s)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 3 april 2009. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  

Stockholm den 12 februari 2009 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Sven Otto Littorin (m) 
Enligt uppdrag 

Karin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.