Riksdagens protokoll 2007/08:129 Måndagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:129

Riksdagens protokoll

2007/08:129

Måndagen den 16 juni

Kl. 10:00 - 19:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 9 och 10 juni. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2007/08:MJ17 och MJ18 till miljö- och jordbruksutskottet  
2007/08:N22 till näringsutskottet  

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Näringsutskottets betänkanden 2007/08:NU13 och NU15  
Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU14  
Socialutskottets betänkanden 2007/08:SoU20 och SoU21  
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU4  

4 § En skogspolitik i takt med tiden

Föredrogs  

miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU18 
En skogspolitik i takt med tiden (prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.