Riksdagens protokoll 2007/08:117 Torsdagen den 22 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:117

Riksdagens protokoll

2007/08:117

Torsdagen den 22 maj

Kl. 12:00 - 18:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 maj. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att f.d. riksdagsdirektören
Gunnar Grenfors
anhållit om entledigande från uppdragen som ledamot och ord-förande i Statsrådsarvodesnämnden samt i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Meddelande om val

Tredje vice talmannen meddelade att val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna skulle äga rum
fredagen den 23 maj
.  

4 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.