Riksdagens protokoll 2007/08:116 Onsdagen den 21 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:116

Riksdagens protokoll

2007/08:116

Onsdagen den 21 maj

Kl. 09:00 - 19:59

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 maj. 

2 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Gustav Blix
(m) ansökt om ledighet under tiden den 8 september–7 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Curt Linderoth
(m) skulle tjänstgöra som ersättare för Gustav Blix. 

3 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att ett meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan delats ut till riksdagens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:650

Till riksdagen  

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.