Riksdagens protokoll 2007/08:115 Tisdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:115

Riksdagens protokoll

2007/08:115

Tisdagen den 20 maj

Kl. 12:00 - 22:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:664

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:664 Försäkringskassans nya organisation 

av Jasenko Omanovic (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 3 juni 2008. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 13 maj 2008 
Socialdepartementet 
Cristina Husmark Pehrsson (m) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2007/08:667

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:667 EU:s terroristlistor 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.