Riksdagens protokoll 2006/07:126 Torsdagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:126

Riksdagens protokoll

2006/07:126

Torsdagen den 14 juni

Kl. 10:00 - 21:09

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 juni. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Anna Lilliehöök
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utrikesutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Björn Hamilton som suppleant i utrikesutskottet. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i utrikesutskottet

Björn Hamilton (m) 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:628

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.