Riksdagens protokoll 2006/07:45 Torsdagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2006/07:45

Riksdagens protokoll

2006/07:45

Torsdagen den 21 december

Kl. 09:00 - 12:32

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 december. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 36 till 37. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i EU-nämnden

Företogs val av extra suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till  

suppleant i EU-nämnden

Max Andersson (mp) 

4 § Anmälan om kompletteringsval till riksbanksfullmäktige

Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält f.d. riksdagsledamoten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.