Riksdagens protokoll 2006/07:39 Onsdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2006/07:39

Riksdagens protokoll

2006/07:39

Onsdagen den 13 december

Kl. 09:00 - 18:50

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 december. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:114

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:114 Introduktion av nyanlända invandrare  

av Elisabeth Svantesson (m)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 16 januari 2007. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.  

Stockholm den 6 december 2006 
Justitiedepartementet  
Nyamko Sabuni (fp) 
Enligt uppdrag 

Cecilia Bergman

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2006/07:130

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:130 Uranbrytning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.