Riksdagens protokoll 2006/07:37 Måndagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2006/07:37

Riksdagens protokoll

2006/07:37

Måndagen den 11 december

Kl. 10:00 - 19:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 4 och 5 december. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att direktör
Odd Eiken
anhållit om entledigande från uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige från och med den 15 december. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Meddelande om val

Talmannen meddelade att val av Nämnden för lön till riksrevisorerna och Statsrådsarvodesnämnden skulle äga rum
tisdagen den 12 december


4 § Anmälan om val av ordförande och vice ordförande i Europarådets svenska delegation

Talmannen anmälde att
Göran Lindblad
(m) utsetts till ordförande och
Björn von Sydow
(s) till vice ordförande i Europarådets svenska delegation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida