Riksdagens protokoll 2005/06:120 Onsdagen den 10 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:120

Riksdagens protokoll

2005/06:120

Onsdagen den 10 maj

Kl. 09:00 - 20:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:372

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:372 av Henrik von Sydow (m) 

De statliga bolagens opinionsbildning 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 8 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm den 8 maj 2006 
Näringsdepartementet 
Thomas Östros 
Enligt uppdrag 

Dag Ekman

Expeditionschef 

Interpellation 2005/06:375

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:375 av Helena Höij (kd) 

Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.