Riksdagens protokoll 2005/06:107 Torsdagen den 20 april

Riksdagens protokoll 2005/06:107

Riksdagens protokoll

2005/06:107

Torsdagen den 20 april

Kl. 12:00 - 17:57

1 § Parentation

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade riksdagsledamöter! Berndt Sköldestig har lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Vi saknar en god vän och en fin arbetskamrat. 

Berndt föddes 1944 i Valdemarsviks församling. Efter realskolan följde han sin far i spåren och utbildade sig till rörmontör, eller rörkrökare, som han själv sade. Det blev hans yrke under 60- och halva 70-talet. 

Han kom alltså från ett arbetarhem och började arbeta politiskt för Socialdemokraterna redan i ungdomsåren. Han blev även snabbt fackligt aktiv och var tidigt engagerad i miljöfrågorna. 

Från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet arbetade Berndt som mätningsman på Svenska Byggnadsarbetareförbundet, ombudsman
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.