Riksdagens protokoll 2005/06:103 Torsdagen den 6 april

Riksdagens protokoll 2005/06:103

Riksdagens protokoll

2005/06:103

Torsdagen den 6 april

Kl. 12:00 - 17:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 31 mars. 

2 § Meddelande om skriftliga frågor under påskuppehållet

Tredje vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med torsdagen den 13 april kl. 10.00 skulle besvaras
senast kl. 12.00

torsdagen den 20 april.
Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Tredje vice talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum
tisdagen den 18 april kl. 10.00.
Debattregler hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.