Riksdagens protokoll 2005/06:78 Torsdagen den 23 februari

Riksdagens protokoll 2005/06:78

Riksdagens protokoll

2005/06:78

Torsdagen den 23 februari

Kl. 12:00 - 19:30

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 februari. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Siw Wittgren-Ahl
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Mariam Osman Sherifay som suppleant i EU-nämnden. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Mariam Osman Sherifay (s) 

4 § Återkallelse av motion

Andre vice talmannen meddelade att Gunilla Tjernberg (kd) i skrivelse den 17 februari återkallat den av henne väckta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.