Riksdagens protokoll 2005/06:61 Onsdagen den 25 januari

Riksdagens protokoll 2005/06:61

Riksdagens protokoll

2005/06:61

Onsdagen den 25 januari

Kl. 09:00 - 16:34

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 januari. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Per Rosengren
(v) avsagt sig sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Meddelande om försök med allmän debattimme

Talmannen meddelade att information om försök med allmän debattimme delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2005/06:L3 till lagutskottet  
2005/06:So11–So13 till socialutskottet  
2005/06:K3 till konstitutionsutskottet  
2005/06:N16 till näringsutskottet  
2005/06:Ju12–Ju15 till justitieutskottet  
2005/06:Fi7 till finansutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.