Riksdagens protokoll 2005/06:58 Torsdagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2005/06:58

Riksdagens protokoll

2005/06:58

Torsdagen den 19 januari

Kl. 12:00 - 19:45

1 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  

Interpellation 2005/06:185

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:185 av Helena Bargholtz (fp) 

Ökningen av barnaga i Sverige  

Interpellationen kommer att besvaras tisdag den 31 januari 2006. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 13 januari 2006 
Socialdepartementet  
Morgan Johansson 
Enligt uppdrag 

Erna Zelmin

Expeditions- och rättschef 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.