Riksdagens protokoll 2005/06:47 Torsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2005/06:47

Riksdagens protokoll

2005/06:47

Torsdagen den 8 december

Kl. 09:00 - 21:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 december. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Anne Marie Brodén
(m) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 9 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Marianne Kierkemann. 

3 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Louise Edlind-Friberg (fp) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2006 sedan Bo Könberg (fp) avsagt sig uppdraget. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.