Riksdagens protokoll 2005/06:46 Onsdagen den 7 december

Riksdagens protokoll 2005/06:46

Riksdagens protokoll

2005/06:46

Onsdagen den 7 december

Kl. 09:00 - 20:14

1 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 5 december

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 

Punkt 3
(Anslagen för 2006 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan) 
1. utskottet 
2. res. 1 (kd) 
Kammaren biföll utskottets förslag med acklamation. 

Övriga punkter

Kammaren biföll utskottets förslag. 

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

Punkt 7
(Vissa frågor om biståndets inriktning och innehåll m.m.)  
1. utskottet 
2. res. 1 (m) 
3. res. 2 (fp) 
4. res. 3 (kd) 
Förberedande votering 1: 
36 för res. 2 
30 för res. 3 
230 avstod 
53 frånvarande 
Kammaren biträdde res. 2. 
Förberedande votering 2: 
45 för res. 1 
36 för res. 2 
213 avstod 
55
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.