Riksdagens protokoll 2004/05:126 Onsdagen den 25 maj

Riksdagens protokoll 2004/05:126

Riksdagens protokoll

2004/05:126

Onsdagen den 25 maj

Kl. 09:00 - 20:32

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 maj. 

2 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Barbro Feltzing
(mp) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 27 maj–26 juni. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Peter Rådberg
(mp) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Barbro Feltzing. 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträden fredagen den 15 april och fredagen den 22 april inkommit. 

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU15  
Finansutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.