Riksdagens protokoll 2004/05:118 Onsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2004/05:118

Riksdagens protokoll

2004/05:118

Onsdagen den 11 maj

Kl. 09:00 - 18:18

1 § Meddelande om allmän debattimme

Andre vice talmannen meddelade att allmän debattimme skulle äga rum
onsdagen den 18 maj
efter voteringen kl. 9.00. Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2004/05:FPM62 Nytt stabilitetsinstrument inom EU:s långtidsbudget 2004/0223(CNS), COM(2004)630 till utrikesutskottet 

3 § Hänvisning av ärende till utskott och beslut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2004/05:150 till miljö- och jordbruksutskottet 

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.