Riksdagens protokoll 2004/05:95 Onsdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:95

Riksdagens protokoll

2004/05:95

Onsdagen den 23 mars

Kl. 09:00 - 19:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2004/05:454

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:454 av Sofia Larsen om den nya lärarutbildningen 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 april 2005. 

Skälet till dröjsmålet är arbetsbelastning. 

Stockholm den 22 mars 2005 
Utbildnings- och kulturdepartementet 

Leif Pagrotsky

Interpellation 2004/05:470

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson (kd) om nya tåg till Kalmar och Östergötland 

Interpellationen kommer att besvaras den 12 april
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.