Riksdagens protokoll 2004/05:87 Onsdagen den 9 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:87

Riksdagens protokoll

2004/05:87

Onsdagen den 9 mars

Kl. 09:00 - 18:00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 mars. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i kulturutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i kulturutskottet skulle utökas från 25 till 26. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i kulturutskottet

Företogs val av extra suppleant i kulturutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i kulturutskottet

Erling Bager (fp) 

4 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Kenth Högström
(s) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 1–30 april. 

Kammaren biföll denna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.