Riksdagens protokoll 2004/05:84 Torsdagen den 3 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:84

Riksdagens protokoll

2004/05:84

Torsdagen den 3 mars

Kl. 12:00 - 18:16

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 februari. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Lars Lilja som suppleant i EU-nämnden. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Lars Lilja (s) 

3 § Byggfrågor

Föredrogs  

bostadsutskottets betänkande 2004/05:BoU5 
Byggfrågor. 

Anf. 1 RAGNWI MARCELIND (kd):

Herr talman! Kristdemokraterna står bakom alla sina reservationer och särskilda yttranden, men för att spara tid yrkar vi bifall till reservation 12.  

I dag ska vi debattera ett antal motioner från den allmänna motionstiden som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.