Riksdagens protokoll 2004/05:68 Onsdagen den 2 februari

Riksdagens protokoll 2004/05:68

Riksdagens protokoll

2004/05:68

Onsdagen den 2 februari

Kl. 09:00 - 16:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 januari. 

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Ingrid Burman
(v) ansökt om sjukledighet under tiden den 2 februari–6 mars. 

Kammaren biföll denna ansökan.  

Talmannen anmälde att
Jonas Wikström
(v) skulle tjänstgöra som ersättare för Ingrid Burman. 

3 § Allmän debattimme

Krisberedskapen med anledning av orkanen i södra Sverige

Anf. 1 BENGT-ANDERS JOHANSSON (m):

Herr talman! Det är nu snart en månad sedan landet drabbades av den värsta naturkatastrofen under överskådlig tid. Hitintills har 18 människor dött. Nästan en månad efter katastrofen är många fortfarande utan el och telefon. 

Hade det varit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.