Riksdagens protokoll 2004/05:41 Onsdagen den 1 december

Riksdagens protokoll 2004/05:41

Riksdagens protokoll

2004/05:41

Onsdagen den 1 december

Kl. 09:00 - 17:52

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 november. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i bostadsutskottet

Valberedningen hade enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag tillstyrkt att antalet suppleanter i bostadsutskottet skulle utökas från 23 till 24. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i bostadsutskottet

Företogs val av extra suppleant i bostadsutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till  

suppleant i bostadsutskottet

Annelie Enochson (kd) 

4 § Meddelande on ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
fredagen den 17 december kl. 9.00,
tidigare

aviserad som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.