Riksdagens protokoll 2003/04:132 Lördagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2003/04:132

Riksdagens protokoll

2003/04:132

Lördagen den 19 juni

Kl. 09:00 - 11:46

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni

Anf. 1 Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s):

Herr talman! I går kväll enades stats- och regeringscheferna i EU:s 25 medlemsstater om ett nytt fördrag. Det arbete som inleddes med framtidskonventet har därmed förts till ett lyckosamt slut. 

Det var en historisk kväll – inte för att fördraget i sig innehåller så revolutionerande inslag, utan för vad det symboliserar. Vi har genomfört en utvidgning av EU med tio nya medlemsstater från framför allt Central- och Östeuropa. Men EU:s arbetsformer har inte anpassats till de 25 medlemsstaterna – inte förrän nu. Nu får utvidgningen sina nödvändiga förutsättningar. EU-arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.