Riksdagens protokoll 2003/04:124 Fredagen den 28 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:124

Riksdagens protokoll

2003/04:124

Fredagen den 28 maj

Kl. 09:00 - 12:48

1 § Särskilt anordnad debatt om kärnkraften och koldioxidutsläppen

Anf. 1 Näringsminister LEIF PAGROTSKY (s):

Herr talman! Sedan 1997 finns det en bred politisk samsyn på energiområdet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Sveriges riksdag. Det är en styrka för svensk energipolitik och utgör grunden för möjligheterna att skapa stabilitet och långsiktighet i en av våra största politiska frågor. 

Energipolitiken vilar på fyra hörnstenar. Den första är en trygg och säker energiförsörjning. Den andra är att vi ska värna industrins konkurrenskraft. Den tredje är hänsynen till miljö, hälsa och klimat. Den fjärde är att energipolitiken ska bidra till att hålla hushållens kostnader
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.