Riksdagens protokoll 2003/04:123 Torsdagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:123

Riksdagens protokoll

2003/04:123

Torsdagen den 27 maj

Kl. 12:00 - 18:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 maj. 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2003/04:FPM102 Omarbetning av sjätte mervärdesskattedirektivet
KOM(2004)246
till skatteutskottet 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:484

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm kommer att besvaras tisdagen den 1 juni. 

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.