Riksdagens protokoll 2003/04:115 Torsdagen den 13 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:115

Riksdagens protokoll

2003/04:115

Torsdagen den 13 maj

Kl. 12:00 - 20:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 maj. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2003/04:479

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind om statens styrning av kommunala bostadsbolag kommer att besvaras tisdagen den 1 juni. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor samt plenifritt i riksdagen. 

Stockholm den 10 maj 2004 
Finansdepartementet 

Lars-Erik Lövdén

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.