Riksdagens protokoll 2003/04:114 Onsdagen den 12 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:114

Riksdagens protokoll

2003/04:114

Onsdagen den 12 maj

Kl. 09:00 - 20:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 maj. 

2 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut av den 29 april respektive den 4 maj 2004 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan jämte eventuella följdmotioner. 

Till deputerade i det sammansatta utskottet har utsetts de i bifogade förteckning upptagna riksdagsledamöterna. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.