Riksdagens protokoll 2003/04:104 Onsdagen den 28 april

Riksdagens protokoll 2003/04:104

Riksdagens protokoll

2003/04:104

Onsdagen den 28 april

Kl. 09:00 - 22:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 april. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2003/04:441

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:441 av Jörgen Johansson om militariserad polis 

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 19 maj 2004. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra åtaganden. 

Stockholm den 23 april 2004 
Justitiedepartementet 

Thomas Rolén

Expeditionschef 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Framställning 
2003/04:RRS6 till konstitutionsutskottet 

Redogörelse 
2003/04:RRS8 till finansutskottet 

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.