Riksdagens protokoll 2003/04:84 Onsdagen den 17 mars

Riksdagens protokoll 2003/04:84

Riksdagens protokoll

2003/04:84

Onsdagen den 17 mars

Kl. 09:00 - 21:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 mars. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade  

att
Alice Åström
(v) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet, 
att
Lars Ohly
(v) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet och 
att
Rolf Olsson
(v) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.  

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Kompletteringsval till vissa utskott

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Rolf Olsson som ledamot i justitieutskottet samt Alice Åström som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i justitieutskottet. 

Förste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.