Riksdagens protokoll 2003/04:22 Torsdagen den 30 oktober

Riksdagens protokoll 2003/04:22

Riksdagens protokoll

2003/04:22

Torsdagen den 30 oktober

Kl. 12:00 - 15:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 oktober. 

2 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Margareta Winberg
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 31 oktober. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen meddelade att
Fredrik Reinfeldt
(m) avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som ledamot i riksdagens valberedning. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Désirée Pethrus Engström som suppleant i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.