Riksdagens protokoll 2003/04:21 Onsdagen den 29 oktober

Riksdagens protokoll 2003/04:21

Riksdagens protokoll

2003/04:21

Onsdagen den 29 oktober

Kl. 09:00 - 16:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 oktober. 

2 § Återkallelse av motion

Förste vice talmannen meddelade att Lennart Axelsson (s) i skrivelse av den 27 oktober återkallat den av honom väckta motionen 2003/04:N258 Regler för lokalt entreprenörskap. 

Talmannen hade avskrivit denna motion. 

Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Meddelande om höstens frågestunder

Ett meddelande om vilka statsråd som preliminärt skulle delta vid frågestunderna torsdagar kl. 14.00 under hösten 2003 hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.