Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:92 Onsdagen den 16 april

Riksdagens protokoll 2002/03:92

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:92

Onsdagen den 16 april

Kl. 09.00 - 17.02

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 april.
2 § Meddelande om ändring av motionstid

Talmannen meddelade att motionstiden för prop.
2002/03:79 Direktavdrag för lantmäteriförrättnings-
utgifter vid omarrondering skulle utgå onsdagen den
30 april kl. 16.30.

3 § Meddelande om inlämning av interpellatio-
ner

Talmannen hade i enlighet med 6.1.1. riksdags-
ordningen fastställt att sista dag för inlämnande av
interpellationer under innevarande riksmöte skulle
vara måndagen den 12 maj kl. 12.00.

4 § Anmälan om inkommen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.